Google Sheets: فرمول های در حال گسترش

به منظور گسترش فرمول ها به کل ستون ها در Google Sheets ، توصیه می کنیم از عملکرد مفید ARRAYFORMULA استفاده کنید. متأسفانه ، این در ترکیب با برخی از توابع مهم دیگر مانند QUERY یا INDIRECT کار نمی کند ، به همین دلیل است که با کمک Google Apps Script یا در عوض ، کپی دستی فرمول تا آخرین خط ، برنامه نویسی کامل و کاملی را انجام می دهد.


به عنوان یک گزینه دیگر ، ما یک تابع کمکی کوچک برای نوع دوم ایجاد می کنیم که فرمول های موجود در خط 2 همه صفحات کاری را جستجو می کند و آنها را به طور خودکار در انتهای جداول کپی می کند. فرمول های ARRAYFORMULA به طور خودکار نادیده گرفته می شوند. شما همه چیز را از طریق Tools> Script Editor وارد کرده و اجازه می دهید 1x در دقیقه با زمان کنترل شود از طریق Edit> Trigger پروژه فعلی:

f9c221988a2b56958ffb5b0649bbdf27

بازگشت