Google Trang tính: Mở rộng Công thức

Để mở rộng công thức cho toàn bộ các cột trong Google Trang tính, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng hàm ARRAYFORMULA hữu ích. Rất tiếc, tính năng này không hoạt động kết hợp với một số chức năng quan trọng khác như QUERY hoặc INDIRECT , đó là lý do tại sao bạn phải lập trình logic hoàn toàn riêng lẻ với sự trợ giúp của Google Apps Script hoặc sao chép thủ công công thức xuống dòng cuối cùng.


Để thay thế, chúng tôi xây dựng một hàm phụ trợ nhỏ cho biến thể thứ hai để tìm kiếm công thức ở dòng 2 của tất cả các trang tính và tự động sao chép chúng vào cuối bảng. Công thức ARRAYFORMULA tự động bị bỏ qua. Bạn chèn toàn bộ thông qua Công cụ> Trình chỉnh sửa tập lệnh và để nó chạy được kiểm soát thời gian 1x mỗi phút thông qua Chỉnh sửa> Kích hoạt của dự án hiện tại:

f9c221988a2b56958ffb5b0649bbdf27

Trở lại