Arkusze Google: rozwijanie formuł

Aby rozszerzyć formuły na całe kolumny w Arkuszach Google, zalecamy skorzystanie z przydatnej funkcji ARRAYFORMULA . Niestety, nie działa to w połączeniu z niektórymi innymi ważnymi funkcjami, takimi jak ZAPYTANIE lub POŚREDNI , dlatego istnieje pełne, indywidualne programowanie logiki za pomocą Google Apps Script lub, alternatywnie, ręczne kopiowanie wzoru do ostatniego wiersza.


Jako alternatywę dla drugiego wariantu budujemy małą funkcję pomocniczą, która wyszukuje formuły w linii 2 wszystkich arkuszy i automatycznie kopiuje je na koniec tabel. Formuły ARRAYFORMULA są automatycznie ignorowane. Wstawiasz całość poprzez Narzędzia> Edytor skryptów i pozwalasz jej uruchamiać kontrolowane czasowo 1x na minutę poprzez Edycja> Wyzwalacz aktualnego projektu:

f9c221988a2b56958ffb5b0649bbdf27

Plecy