Rozwiń wyszukiwanie WordPress

Jeśli chcesz rozszerzyć natywne wyszukiwanie WordPress o, na przykład, meta pola, warto przyjrzeć się uruchomionym filtrom . Hak posts_search jest zalecany, aby paginacja nadal działała, a przyszłe ulepszenia wyszukiwania nie zostały anulowane . Z pomocą funkcji REGEXP i ExtractValue poniższy kod rozszerza to wyszukiwanie o posty zawierające jedno z wyszukiwanych słów wpisanych we wszystkich polach meta.


04dab4ed835deeafde5ce44275163864

Plecy