جستجوی وردپرس را گسترش دهید

اگر می خواهید جستجوی بومی وردپرس را با مثلاً متا فیلد گسترش دهید ، بهتر است نگاهی به فیلترهای خاموش بیندازید. قلاب posts_search توصیه می شود تا صفحه بندی به کار خود ادامه دهد و پیشرفت های بعدی در جستجو لغو نشود . با کمک توابع REGEXP و ExtractValue ، کد زیر این جستجو را گسترش می دهد تا شامل پست هایی باشد که حاوی یکی از کلمات جستجو در تمام زمینه های متا باشد.


04dab4ed835deeafde5ce44275163864

بازگشت