Αναπτύξτε την αναζήτηση WordPress

Εάν θέλετε να επεκτείνετε την εγγενή αναζήτηση WordPress με, για παράδειγμα, μετα-πεδία, συνιστάται να ρίξετε μια ματιά στα ενεργοποιημένα φίλτρα . Συνιστάται το άγκιστρο posts_search έτσι ώστε ο σελιδοποίηση να συνεχίσει να λειτουργεί και οι μελλοντικές βελτιώσεις στην αναζήτηση να μην ακυρώνονται . Με τη βοήθεια των συναρτήσεων REGEXP και ExtractValue , ο ακόλουθος κώδικας επεκτείνει αυτήν την αναζήτηση ώστε να περιλαμβάνει αναρτήσεις που περιέχουν μία από τις λέξεις αναζήτησης που έχουν εισαχθεί σε όλα τα μετα-πεδία.


04dab4ed835deeafde5ce44275163864

Πίσω