Dysk sieciowy jako administrator

Jeśli integrujesz dysk sieciowy w Eksploratorze Windows, nie dotyczy to całego systemu, ale tylko bieżącego konta użytkownika. Oznacza to, że nie możesz uzyskać dostępu do tego dysku sieciowego w aplikacji działającej z uprawnieniami administratora. Możesz to łatwo zmienić: Utwórz nowy DWORD (32-bitowy) o nazwie EnableLinkedConnections z wartością 1 w rejestrze pod HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ System i uruchom ponownie. Zintegrowane dyski sieciowe są wtedy widoczne wszędzie.


Plecy