Δίσκος δικτύου ως διαχειριστής

Εάν ενσωματώσετε μια μονάδα δίσκου δικτύου στην Εξερεύνηση των Windows, αυτό δεν ισχύει για ολόκληρο το σύστημα, αλλά μόνο για τον τρέχοντα λογαριασμό χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη μονάδα δίσκου δικτύου σε μια εφαρμογή που εκτελείται με δικαιώματα διαχειριστή. Μπορείτε να το αλλάξετε εύκολα: Δημιουργήστε ένα νέο DWORD (32 bit) που ονομάζεται EnableLinkedConnections με την τιμή 1 στο μητρώο στο HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ System και επανεκκινήστε. Οι ενσωματωμένες μονάδες δίσκου δικτύου είναι ορατές παντού.


Πίσω