درایو شبکه به عنوان سرپرست

اگر درایو شبکه را در Windows Explorer ادغام کنید ، این مورد در کل سیستم اعمال نمی شود بلکه فقط برای حساب کاربری فعلی اعمال می شود. شما نمی توانید در برنامه ای که دارای حقوق مدیر است به این درایو شبکه دسترسی پیدا کنید. می توانید به راحتی تغییر دهید: یک DWORD (32 بیتی) جدید به نام EnableLinkedConnections با مقدار 1 در رجیستری تحت HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ System ایجاد کرده و دوباره راه اندازی کنید. درایوهای شبکه یکپارچه سپس در همه جا قابل مشاهده هستند.


بازگشت