SISTRIX көрүнүү индексин эсептөө

Xovi менен бирге , SISTRIX куралы SEO тармагында Германияда эң кеңири колдонулган талдоо программасы. Көрүнүү индекси өзүн Google издөөсүндө барактын көрүнүү квази-стандарты катары көрсөткөн. Анын эсебине киргизилген параметрлер, мисалы , бул жерде жана бул жерде жана бул жерде жана бул жерде жана бул жерде түшүндүрүлгөн , бирок так эсептөө формуласы расмий жарыяланган эмес. Төмөндө менин алты айлык жеке изилдөөмдүн натыйжалары толук же туура деп эсептелбейт.


Менен

 • \(A_l\): SISTRIX ачкыч сөздөр топтому (белгилүү бир өлкө үчүн так аныкталган ачкыч сөздөрдүн иреттелген саны, топтомго туруктуу кирет - 12 айлык орточо көрсөткүчкө негизделген трафиктин негизинде - жана андан кичине, өзгөрүлмө пропорция)
 • \(\vert A_l \vert\) : \(A_l\) калыңдыгы менен, \(A_l\) \(\vert A_{DE} \vert = 1.000.000\) (статусу: 01.10.2021)
 • \(k \in A_l\): Ачкыч сөз өчүрүлдү \(A_l\)
 • \(u\): URL (форматына жараша домен, субдомен, каталог, жеке URL катары чечмеленет)
 • \(r_{uklgt}\) : URL'дин рейтинги \(u\) издөө системасынын органикалык издөө натыйжаларында Google ачкыч сөзү үчүн \(k\) өлкөдө \(l\) түзмөк түрү боюнча \(g\) учурда \(t\)
 • \(s_{klgt}\) : Издөө көлөмү ( Google Keyword Planner эмес, SISTRIX маалыматтары менен айына орточо издөө сурамдары , бирок биздин жеке билдирүүбүзгө ылайык, ондон ашык көбүнчө тышкы маалымат дилерлеринен топтолгон) \(k\) im Country \(l\) түзмөктүн түрү \(g\) учурда \(t\)
 • \(c_{uklgt}\) : Өлкөдө \(l\) \(k\) ачкыч сөзү үчүн \(u\) URL дарегине болжолдуу чыкылдатуулар \(l\) учурда \(t\) \(g\) түзмөк түрүндөгү \(g\) \(t\)
 • \(l \in L=\{DE;...;JP\}\) : \(\vert L \vert=30\) (: 01.06.2021-ж.)
 • \(g\in\{D;M\}\): Түзмөктүн түрү (иш тактасы / мобилдик)
 • \(t\): Убакыт (датасы саат 00:00:00)
 • \(S_{ulgt}\) : \(t\) учурда \(t\) \(g\) тибиндеги өлкөнүн \(l\) \(u\) URL дарегинин SISTRIX көрүнүү индекси \(l\) \(t\)
 • \(W_S = \, \mathbb{Q}^{+}_{0}\)

колдонулат

$$S_{ulgt} = \sum_{k=1}^{\vert A_l \vert} f(r_{uklgt}, c_{uklgt})$$

менен

$$\begin{multline} \mathbb{N_0} \times \mathbb{Q}^{+}_{0} \to \, \mathbb{Q}^{+}_{0}, f(r, c) = ((1-\text{sgn}(r - 1)^2) \cdot ((1-\text{ceil}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-34{,}4796))) \cdot 0{,}0194 + \\ (\text{ceil}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-34{,}4796))) \cdot ((1+\text{floor}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-378{,}325))) \cdot 0{,}125 - \\ (\text{floor}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-378{,}325))) \cdot (0{,}0004 \cdot c + 0{,}0119)))) + (\text{sgn}(r-1)^2 \cdot \\ ((1-\text{sgn}(r - 2)^2) \cdot ((1-\text{ceil}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-17{,}418))) \cdot 0{,}0136 + \\ (\text{ceil}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-17{,}418))) \cdot ((1+\text{floor}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-230{,}6839))) \cdot 0{,}125 - \\ (\text{floor}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-230{,}6839))) \cdot (0{,}0006 \cdot c + 0{,}0035)))) + (\text{sgn}(r-2)^2 \cdot \\ ((1-\text{sgn}(r - 3)^2) \cdot ((1-\text{ceil}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-11{,}0236))) \cdot 0{,}0098 + \\ (\text{ceil}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-11{,}0236))) \cdot ((1+\text{floor}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-231{,}3121))) \cdot 0{,}125 - \\ (\text{floor}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-231{,}3121))) \cdot (0{,}0006 \cdot c + 0{,}0025)))) + (\text{sgn}(r-3)^2 \cdot \\ ((1-\text{sgn}(r - 4)^2) \cdot ((1-\text{ceil}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-8{,}8619))) \cdot 0{,}0077 + \\ (\text{ceil}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-8{,}8619))) \cdot ((1+\text{floor}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-219{,}6195))) \cdot 0{,}125 - \\ (\text{floor}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-219{,}6195))) \cdot (0{,}0006 \cdot c + 0{,}002)))) + (\text{sgn}(r-4)^2 \cdot \\ ((1-\text{sgn}(r - 5)^2) \cdot ((1-\text{ceil}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-8{,}0684))) \cdot 0{,}0068 + \\ (\text{ceil}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-8{,}0684))) \cdot ((1+\text{floor}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-249{,}3706))) \cdot 0{,}125 - \\ (\text{floor}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-249{,}3706))) \cdot (0{,}0006 \cdot c + 0{,}0017)))) + (\text{sgn}(r-5)^2 \cdot \\ ((1-\text{sgn}(r - 6)^2) \cdot ((1-\text{ceil}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-5{,}357))) \cdot 0{,}0058 + \\ (\text{ceil}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-5{,}357))) \cdot ((1+\text{floor}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-133{,}2103))) \cdot 0{,}1011 - \\ (\text{floor}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-133{,}2103))) \cdot (0{,}0007 \cdot c + 0{,}0015)))) + (\text{sgn}(r-6)^2 \cdot \\ ((1-\text{sgn}(r - 7)^2) \cdot ((1-\text{ceil}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-4{,}3643))) \cdot 0{,}0049 + \\ (\text{ceil}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-4{,}3643))) \cdot ((1+\text{floor}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-90{,}3704))) \cdot 0{,}0727 - \\ (\text{floor}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-90{,}3704))) \cdot (0{,}0008 \cdot c + 0{,}0013)))) + (\text{sgn}(r-7)^2 \cdot \\ ((1-\text{sgn}(r - 8)^2) \cdot ((1-\text{ceil}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-3{,}3292))) \cdot 0{,}0039 + \\ (\text{ceil}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-3{,}3292))) \cdot ((1+\text{floor}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-87{,}6123))) \cdot 0{,}0706 - \\ (\text{floor}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-87{,}6123))) \cdot (0{,}0008 \cdot c + 0{,}0011)))) + (\text{sgn}(r-8)^2 \cdot \\ ((1-\text{sgn}(r - 9)^2) \cdot ((1-\text{ceil}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-2{,}944))) \cdot 0{,}0029 + \\ (\text{ceil}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-2{,}944))) \cdot ((1+\text{floor}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-75{,}6014))) \cdot 0{,}0515 - \\ (\text{floor}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-75{,}6014))) \cdot (0{,}0007 \cdot c + 0{,}0012)))) + (\text{sgn}(r-9)^2 \cdot \\ ((1-\text{sgn}(r - 10)^2) \cdot ((1-\text{ceil}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-2{,}4797))) \cdot 0{,}0019 + \\ (\text{ceil}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-2{,}4797))) \cdot ((1+\text{floor}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-36{,}7911))) \cdot 0{,}0199 - \\ (\text{floor}(0.5 \cdot \text{sgn}(c-36{,}7911))) \cdot (0{,}0005 \cdot c + 0{,}0005)))) + (\text{sgn}(r-10)^2 \cdot 0)))))))))) \end{multline}$$

Бул формула негизинен SISTRIX A PI расмий жардамы менен тескери инженерия жолу менен алынган. Негизги идея: Көйгөйдү жөнөкөй мисалдарга кыскартуу (бир/эки/үч/... ачкыч сөздөрү менен оң көрүнүү индекси бар URL'дерди табыңыз) жана андан кийин татаал учурларды кайра чыгарууга аракет кылыңыз.

Көрүнүү индексинин касиеттери:

 • Учурда 100 000 000 ачкыч сөздөрдү камтыган (октябрга карата абал боюнча) тынымсыз кеңейип жаткан "толук маалымат базасынын" ачкыч сөздөрү эмес, 1 000 000 ачкыч сөздөрдөн турган "туруктуу ачкыч сөздөр топтомунун" ачкыч сөздөрү гана камтылган. 1st, 2021). Тиешелүү ачкыч топтор жонокой "Дата" деген маанини тандоо же API 0 берилген наркын белгилөө тарабынан чыпкаланып болот. Стандарттык маалыматтар же тарыхый маалыматтар туруктуу жана 2008-жылдан бери жума сайын, азыр күн сайын чогултулуп келет.
 • AMP хиттери көрүнүү индексине киргизилген эмес.
 • Румыния, Хорватия, Словения жана Болгария сыяктуу жакында түзүлгөн өлкөлөрдө талдоо жүргүзүү же өзүңүздүн көрүнүү индексиңизди түзүү менен баштоо сунушталат. Мунун себеби, SISTRIX Германия сыяктуу өлкөлөрдө өзү менен бирге "тарыхый балластты" алып жүрөт, башкача айтканда, буга чейин чоң мааниге ээ болгон ачкыч сөздөр учурда күтүлгөндөн да көп колдонулуп жатат (ошондой эле узак убакыт бою) ) төмөн издөө көлөмү. Колдоо боюнча, бүт нерсе акырындык менен жөнгө салынышы керек жана мындан ары узак мөөнөттүү көрүнбөйт.
 • Менин баштапкы божомолума каршы, издөө көлөмү көрүнүү индексинде кыйыр роль ойнойт. Анын ордуна, күтүлгөн чыкылдатуулар абдан маанилүү. Издөө көлөмү менен болжолдуу чыкылдатуулардын ортосундагы байланыш негизинен болжолдуу издөө ниетине негизделет, ал да көрсөтүлгөн. SISTRIX өзү муну ачык көрсөтүп турат .
 • Күтүлгөн чыкылдатуулар Visibility Indexтин артында кыймылдаткыч фактор болуп саналат. Алардын таасири жогору жана ылдый жагына чектелет, ошондуктан көрүнүү индекси ар дайым жогорку жана төмөнкү чектин ортосунда жана алардын ортосунда сызыктуу болот.
 • Чыкылдатууларга расмий API аркылуу жетүү мүмкүн эмес, бирок веб-интерфейс аркылуу же кол менен CSV экспорттоо аркылуу. Эки учурда тең баалуулуктар тегеректелген, бирок "Ачкыч сөздөр" көрүнүшүнүн DOM да баштапкы маанилерди камтыйт:
Тегеректелген маанилерден тышкары, чийки маанилерди да таба аласыз.

Төмөнкү формула Excel же Google Барактарында да колдонулушу мүмкүн; Ал ар бир сапта А тилкесиндеги орду жана В тилкесинде күтүлгөн чыкылдатуулар менен ачкыч сөз камтылган иш барагынын көрүнүү индексин эсептейт.:

=SUMME(WENN(A1:A999999=1;WENN(B1:B999999=378,32500379436;0,125;(0,00037306471297181*B1:B999999+0,011944496557952))); WENN(A1:A999999=2;WENN(B1:B999999=230,68394113271;0,125;(0,00055449577110866*B1:B999999+0,0035350976909409))); WENN(A1:A999999=3;WENN(B1:B999999=231,31214231278;0,125;(0,00059715499256153*B1:B999999+0,0025455442270028))); WENN(A1:A999999=4;WENN(B1:B999999=219,61948739302;0,125;(0,00063710437878404*B1:B999999+0,0020405503130787))); WENN(A1:A999999=5;WENN(B1:B999999=249,37064996217;0,125;(0,00058906284391034*B1:B999999+0,0017391721053351))); WENN(A1:A999999=6;WENN(B1:B999999=133,21031841331;0,1011;(0,00074744619531311*B1:B999999+0,0015021940435474))); WENN(A1:A999999=7;WENN(B1:B999999=90,370431493381;0,0727;(0,00078977592541601*B1:B999999+0,0012962057526498))); WENN(A1:A999999=8;WENN(B1:B999999=87,612293584114;0,0706;(0,00079399080394233*B1:B999999+0,0010648385910406))); WENN(A1:A999999=9;WENN(B1:B999999=75,601377547472;0,0515;(0,00066458507066795*B1:B999999+0,0011972721128791))); WENN(A1:A999999=10;WENN(B1:B999999=36,79114711734;0,0199;(0,00052397754322654*B1:B999999+0,00053850952142599))); 0)))))))))))

Бул төмөнкү натыйжаларды алууга мүмкүндүк берет:

ӨлкөТүзмөкДата\(S_{echt}\)\(S_{berechnet}\)\(\Delta\)\(\Delta_{\%}\)Url / каталог
SIМ.29.10.21\( 0{,}1348 \)\( 0{,}1348 \)\( 0{,}0000 \)\( 0{,}00% \)https://support.google.com/youtube/?hl=sl
SIМ.29.10.21\( 0{,}2156 \)\( 0{,}2155 \)\( 0{,}0001 \)\( 0{,}05% \)https://Me.twitter.com/youtube
SIМ.29.10.21\( 0{,}3746 \)\( 0{,}3740 \)\( 0{,}0006 \)\( 0{,}16% \)https://sl.m.wikipedia.org/wiki/YouTube
SIМ.29.10.21\( 0{,}6771 \)\( 0{,}6760 \)\( 0{,}0011 \)\( 0{,}16% \)https://m.facebook.com/youtube/
SIМ.29.10.21\( 0{,}6836 \)\( 0{,}6830 \)\( 0{,}0006 \)\( 0{,}09% \)https://x2convert.com/en117/download-youtube-to-mp3-music
SIМ.29.10.21\( 0{,}7636 \)\( 0{,}7555 \)\( 0{,}0081 \)\( 1{,}06% \)https://www.youtubekids.com/
SIМ.29.10.21\( 0{,}8749 \)\( 0{,}8730 \)\( 0{,}0019 \)\( 0{,}22% \)https://www.4kdownload.com/products/youtubetomp3/6
SIМ.29.10.21\( 4{,}0020 \)\( 3{,}9980 \)\( 0{,}0040 \)\( 0{,}10% \)https://ytmp3.cc/en23/
SIМ.29.10.21\( 8{,}0520 \)\( 8{,}0520 \)\( 0{,}0000 \)\( 0{,}00% \)https://support.google.com/youtube/
SIМ.29.10.21\( 11{,}6600 \)\( 11{,}6100 \)\( 0{,}0500 \)\( 0{,}43% \)https://m.facebook.com/events/
SIМ.29.10.21\( 19{,}7000 \)\( 19{,}6890 \)\( 0{,}0110 \)\( 0{,}06% \)https://minecraft.fandom.com/wiki/
SIМ.29.10.21\( 32{,}5900 \)\( 32{,}5890 \)\( 0{,}0010 \)\( 0{,}00% \)https://hr.m.wikipedia.org/wiki/
ROМ.29.10.21\( 0{,}1516 \)\( 0{,}1516 \)\( 0{,}0000 \)\( 0{,}00% \)https://lol.fandom.com/wiki/LCK/2021_Season/Summer_Season
MRМ.29.10.21\( 0{,}2191 \)\( 0{,}2190 \)\( 0{,}0000 \)\( 0{,}00% \)https://starwars.fandom.com/wiki/Mandalorian
BGМ.03.11.21\( 0{,}3703 \)\( 0{,}3702 \)\( 0{,}0001 \)\( 0{,}03% \)https://leagueoflegends.fandom.com/wiki/List_of_champions

Чыныгы жана эсептелген маанилердин ортосундагы айырма тегеректөө каталарынан жана моделди окутуу негизделген чектелген маалыматтар топтомунан келип чыгат. Жогоруда айтылгандар формуланы андан ары тактоо жана, мисалы, издөө көлөмү менен күтүлгөн чыкылдатуулардын ортосундагы байланышты эсептөө үчүн негиз боло алат. Эгерде сизди менин изилдөөмдө пайда болгон сценарийлер кызыктырса, мени менен байланышыңыз .

Артка