Varlık için PHP / JS'deki değişkenleri kontrol edin

PHP ve JavaScript'teki değişkenlerle günlük olarak çalışırken, genellikle bir değişkenin boş olup olmadığı sorgusuyla karşılaşır. Kontrol amacıyla yerel işlevleri ve bunların farklılıklarını bilmek faydalı olacaktır. Sinir bozucu bir şekilde, bir değişkenin mevcut olup olmadığını sezgisel olarak kontrol etmenin kolay bir yolu yoktur. Aşağıdaki matris bununla ne kastedildiğini açıklamaktadır. Bununla birlikte, istediğiniz şey küçük yardımcı fonksiyonlarla güçlendirilebilir.


PHP

  === null == null is_null isset empty if/else ternary count > 0 == '' === '' @__x
$a true true true false true false false false true false false
null true true true false true false false false true false false
[] false true false true true false false false false false false
0 false true false true true false false true true false true
1 false false false true false true true true false false true
-1 false false false true false true true true false false true
'' false true false true true false false true true true false
' ' false false false true false true true true false false false
str false false false true false true true true false false true
[0,1] false false false true false true true true false false true
[0] false false false true false true true true false false true
new stdClass() false false false true false true true true false false false

__X uygulaması:

740550c6b3d2b9ae03e4d220eb08e6e3

__X yardımcı işlevi, daha önce tanımlanmamış değişkenleri kontrol edebilmek için genellikle tavsiye edilmeyen Hata Kontrol Operatörü @ ile çağrılır.

JavaScript

  === null == null typeof input === 'undefined' if/else ternary length > 0 == '' === '' __x
$a false true true false false type error false false false
null true true false false false type error false false false
[] false false false true true false true false false
0 false false false false false false true false true
1 false false false true true false false false true
-1 false false false true true false false false true
'' false false false false false false true true false
' ' false false false true true true false false false
str false false false true true true false false true
[0,1] false false false true true true false false true
[0] false false false true true true false false true
new Object() false false false true true false false false false

__X uygulaması:

740550c6b3d2b9ae03e4d220eb08e6e3

Geri