Hubi kala-beddelayaasha ku jira PHP / JS jiritaanka

Markaad la shaqeyneyso doorsoomayaasha PHP iyo JavaScript maalin kasta, qofku wuxuu badanaa la yimaadaa su'aasha ah in doorsoomaha uu madhan yahay. Waxaa habboon in la ogaado shaqooyinka hooyo iyo kala duwanaanshahooda ujeeddooyin. Si xanaaq badan, ma jirto hab fudud oo si caqli gal ah loo hubiyo in doorsoomaha uu joogo iyo in kale. Shaxda hoose ayaa caddeysa waxa loola jeedo tan. Si kastaba ha noqotee, waxaad rabto dib ayaa loo cusbooneysiin karaa iyadoo la adeegsanayo shaqooyinka caawinta yar.


PHP

  === null == null is_null isset empty if/else ternary count > 0 == '' === '' @__x
$a true true true false true false false false true false false
null true true true false true false false false true false false
[] false true false true true false false false false false false
0 false true false true true false false true true false true
1 false false false true false true true true false false true
-1 false false false true false true true true false false true
'' false true false true true false false true true true false
' ' false false false true false true true true false false false
str false false false true false true true true false false true
[0,1] false false false true false true true true false false true
[0] false false false true false true true true false false true
new stdClass() false false false true false true true true false false false

Hirgelinta __x:

740550c6b3d2b9ae03e4d220eb08e6e3

Shaqada caawiyaha __x waxaa loogu yeeraa hawlwadeenka xakamaynta qaladka @, oo badiyaa laguma taliyo, si waliba loo awoodo in la baaro doorsoomayaasha aan hore loo qeexin.

JavaScript

  === null == null typeof input === 'undefined' if/else ternary length > 0 == '' === '' __x
$a false true true false false type error false false false
null true true false false false type error false false false
[] false false false true true false true false false
0 false false false false false false true false true
1 false false false true true false false false true
-1 false false false true true false false false true
'' false false false false false false true true false
' ' false false false true true true false false false
str false false false true true true false false true
[0,1] false false false true true true false false true
[0] false false false true true true false false true
new Object() false false false true true false false false false

Hirgelinta __x:

740550c6b3d2b9ae03e4d220eb08e6e3

Dib u laabo