Ellenőrizze a PHP / JS változók létezését

Ha napi szinten dolgozunk a PHP és a JavaScript változókkal, gyakran találkozunk azzal a lekérdezéssel, hogy egy változó üres-e. Ellenőrzés céljából érdemes ismerni a natív függvényeket és azok különbségeit. Bosszantó módon nincs egyszerű módszer intuitív ellenőrzésre, hogy van-e változó vagy sem. Az alábbi mátrix tisztázza, mit jelent ez. Amit azonban szeretne, kis segítő funkciókkal utólag is felszerelhető.


PHP

  === null == null is_null isset empty if/else ternary count > 0 == '' === '' @__x
$a true true true false true false false false true false false
null true true true false true false false false true false false
[] false true false true true false false false false false false
0 false true false true true false false true true false true
1 false false false true false true true true false false true
-1 false false false true false true true true false false true
'' false true false true true false false true true true false
' ' false false false true false true true true false false false
str false false false true false true true true false false true
[0,1] false false false true false true true true false false true
[0] false false false true false true true true false false true
new stdClass() false false false true false true true true false false false

__X megvalósítása:

740550c6b3d2b9ae03e4d220eb08e6e3

A __x segítő függvényt a @ hibavezérlő operátorral hívják meg, amely általában nem ajánlott, hogy a korábban definiálatlan változókat is ellenőrizni lehessen.

JavaScript

  === null == null typeof input === 'undefined' if/else ternary length > 0 == '' === '' __x
$a false true true false false type error false false false
null true true false false false type error false false false
[] false false false true true false true false false
0 false false false false false false true false true
1 false false false true true false false false true
-1 false false false true true false false false true
'' false false false false false false true true false
' ' false false false true true true false false false
str false false false true true true false false true
[0,1] false false false true true true false false true
[0] false false false true true true false false true
new Object() false false false true true false false false false

__X megvalósítása:

740550c6b3d2b9ae03e4d220eb08e6e3

Vissza