Ստուգեք PHP / JS- ի փոփոխականները գոյության համար

PHP- ի և JavaScript- ի փոփոխականների հետ աշխատելիս հաճախ կարելի է հանդիպել հարցում `արդյոք փոփոխականը դատարկ է: Ստուգման նպատակահարմար է իմանալ բնիկ գործառույթները և դրանց տարբերությունները: Noyայրացկոտ է, որ փոփոխականն առկա է, թե ոչ `ինտուիտիվորեն ստուգելու հեշտ միջոց չկա: Ստորև բերված մատրիցը ցույց է տալիս, թե ինչ է նշանակում սրանով: Այնուամենայնիվ, ձեր ուզածը կարող է վերազինվել `օգտագործելով օգնականի փոքր գործառույթներ:


PHP

  === null == null is_null isset empty if/else ternary count > 0 == '' === '' @__x
$a true true true false true false false false true false false
null true true true false true false false false true false false
[] false true false true true false false false false false false
0 false true false true true false false true true false true
1 false false false true false true true true false false true
-1 false false false true false true true true false false true
'' false true false true true false false true true true false
' ' false false false true false true true true false false false
str false false false true false true true true false false true
[0,1] false false false true false true true true false false true
[0] false false false true false true true true false false true
new stdClass() false false false true false true true true false false false

__X- ի իրականացում:

740550c6b3d2b9ae03e4d220eb08e6e3

Օգնական __x գործառույթը կանչվում է սխալի վերահսկման @ օպերատորի հետ , որը սովորաբար խորհուրդ չի տրվում, որպեսզի կարողանանք ստուգել նախկինում չսահմանված փոփոխականները:

JavaScript

  === null == null typeof input === 'undefined' if/else ternary length > 0 == '' === '' __x
$a false true true false false type error false false false
null true true false false false type error false false false
[] false false false true true false true false false
0 false false false false false false true false true
1 false false false true true false false false true
-1 false false false true true false false false true
'' false false false false false false true true false
' ' false false false true true true false false false
str false false false true true true false false true
[0,1] false false false true true true false false true
[0] false false false true true true false false true
new Object() false false false true true false false false false

__X- ի իրականացում:

740550c6b3d2b9ae03e4d220eb08e6e3

Վերադառնալ