UTF-8 மற்றும் umlauts உடன் PHP இல் அஞ்சல் ()

PHP உடன் மின்னஞ்சல் அனுப்புவது PHPMailer போன்ற சக்திவாய்ந்த வகுப்புகளுடன் சிறப்பாக செய்யப்படுகிறது. வசதியான ரேப்பர் செயல்பாடுகள் யுடிஎஃப் -8 இல் சில வரிகளுடன் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தவும், படங்களை உட்பொதிக்கவும் மற்றும் இணைப்புகளை மறைகுறியாக்க அனுப்பவும் சாத்தியமாக்குகின்றன. நீங்கள் மேல்நிலைகளைச் சேமிக்க விரும்பினால், பரிந்துரைக்கு மாறாக, PHP செயல்பாட்டு அஞ்சலைப் பயன்படுத்தவும் () , umlauts மற்றும் UTF-8 ஐப் பயன்படுத்தும் போது சமீபத்திய சிக்கல்களை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள்.


உடன் செயல்பாட்டை அழைத்த பிறகு

mail(
  "vieldav@gmx.de",             // Empfänger
  "ä ö ü ß",                 // Betreff
  "ä ö ü ß",                 // Inhalt
  "From: ä ö ü ß <david@vielhuber.de>"    // Header (Absender)
);

யுடிஎஃப் -8 குறியிடப்பட்ட கோப்பில் ஏற்கனவே இன்பாக்ஸில் சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கிறது: அவுட்லுக் 2013 இன்னும் கிருபையானது மற்றும் எல்லாவற்றையும் சரியாகக் காட்டுகிறது:

mail1

ஆனால் ஏற்கனவே GMX காணாமல் போன தலைப்புகளை மன்னிக்கவில்லை மற்றும் தோல்வியுற்ற பொருள், அனுப்புநர் மற்றும் உள்ளடக்கத்தைக் காட்டுகிறது:

mail2

நீங்கள் சரியான தலைப்புகளை அனுப்பினால் (எடுத்துக்காட்டாக base64_encode உடன்), நீங்கள் பெறுவீர்கள்

mail(
  "vieldav@gmx.de",             				 // Empfänger
  "=?UTF-8?B?".base64_encode("ä ö ü ß")."?=",              // Betreff
  "ä ö ü ß",                 			 	 // Inhalt
  "Content-type: text/plain; charset=utf-8\r\n"
 ."From: =?UTF-8?B?".base64_encode("ä ö ü ß")."?=<david@vielhuber.de>"  // Header (Absender)
);

இறுதியாக GMX ஒரு சரியான பிரதிநிதித்துவத்தையும் காட்டுகிறது:

mail3

மீண்டும்