Snabbtips: Delad testning med Apache

Du behöver inte använda ett kraftfullt verktyg som Google Optimize för enkla URL-delningstester, du kan också lösa Apache via .htaccess. Följande kodavsnitt fördelar sina besökare jämnt över båda versionerna för de två sidorna https://vielhuber.de/test1.php (variant 1) och https://vielhuber.de/test2.php (variant 2). Randomiseringen baseras på aktuell servertid.


4ab46765cc5456fb96ad18db79dcfaaa

Återkommande besökare ser alltid webbplatsen senast visad (via session cookie). Konceptet kan enkelt utökas till att omfatta flera varianter eller en central URL som distribueras till undersidor.

Tillbaka