Mẹo nhanh: Kiểm tra phân tách với Apache

Bạn không cần phải sử dụng một công cụ mạnh mẽ như Google Optimize cho các bài kiểm tra phân chia URL đơn giản, bạn cũng có thể giải Apache thông qua .htaccess. Đoạn mã sau phân phối đồng đều khách truy cập cho cả hai phiên bản cho hai trang https://vielhuber.de/test1.php (biến thể 1) và https://vielhuber.de/test2.php (biến thể 2). Việc ngẫu nhiên dựa trên thời gian máy chủ hiện tại.


4ab46765cc5456fb96ad18db79dcfaaa

Khách truy cập trở lại luôn nhìn thấy trang web được xem lần cuối (thông qua cookie phiên). Khái niệm này có thể dễ dàng được mở rộng để bao gồm một số biến thể hoặc một URL trung tâm được phân phối đến các trang con.

Trở lại