نکته سریع: آزمایش تقسیم با Apache

برای آزمایشهای ساده تقسیم URL نیازی به استفاده از ابزار قدرتمندی مانند Google Optimize نیستید ، همچنین می توانید Apache را از طریق .htaccess حل کنید. قطعه کد زیر بازدید کنندگان خود را به طور مساوی در هر دو نسخه برای دو صفحه https://vielhuber.de/test1.php (نوع 1) و https://vielhuber.de/test2.php (نوع 2) توزیع می کند. تصادفی سازی براساس زمان فعلی سرور انجام می شود.


4ab46765cc5456fb96ad18db79dcfaaa

بازدیدکنندگان برگشتی همیشه آخرین بازدید وب سایت را مشاهده می کنند (از طریق کوکی جلسه). این مفهوم به راحتی می تواند گسترش یابد و شامل چندین نوع مختلف یا یک URL مرکزی باشد که در زیر صفحات توزیع می شود.

بازگشت