Snabbtips för Windows Explorer

Om du snabbt vill öppna kommandotolken i en mapp i Utforskaren, klicka (en nivå högre) med höger musknapp och håll ned Skift-tangenten i mappen och välj sedan "Öppna kommandotolken här" från snabbmenyn. Jag fick precis en annan snabbare metod när du befinner dig i mappen: Här klickar du in i den aktuella mappsökvägen, skriver "cmd" och bekräftar med Enter.


Tillbaka