ព័ត៌មានជំនួយរហ័សសម្រាប់វីនដូ Explorer

ប្រសិនបើអ្នកចង់បើកប្រអប់បញ្ចូលពាក្យបញ្ជាភ្លាមៗនៅក្នុងថតឯកសារនៅក្នុងវីនដូ Explorer សូមចុច (កម្រិតមួយខ្ពស់ជាងនេះ) ដោយប្រើប៊ូតុងកណ្តុរខាងស្តាំហើយសង្កត់គ្រាប់ចុចប្តូរ (Shift) នៅលើថតហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើស "បើកប្រអប់បញ្ចូលពាក្យបញ្ជានៅទីនេះ" ពីម៉ឺនុយបរិបទ។ ខ្ញុំទើបតែរកឃើញវិធីសាស្រ្តមួយផ្សេងទៀតដែលលឿនជាងពេលអ្នកនៅខាងក្នុងថតឯកសារ៖ នៅទីនេះអ្នកចុចចូលទៅក្នុងទីតាំងថតបច្ចុប្បន្នវាយ "cmd" ហើយបញ្ជាក់ជាមួយ Enter ។


ថយក្រោយ