Läs rättigheter i Google Sheets

När du arbetar med Google Sheets kan fina, användarbaserade regler för redigering av kalkylblad, kolumner och rader definieras i ett kalkylark. Tyvärr finns det inget sätt att begränsa läsrättigheterna. Detta skulle dock vara till stor hjälp i många scenarier. Så du visar bara dina kunder de biljetter som bara berör dem eller de anställda de projekt de jobbar med.


En möjlig lösning är att skapa ett så kallat mastersheet och med hjälp av IMPORTRANGE läsa utvalda data därifrån i en riktning. Tyvärr betyder det mycket manuellt arbete: skapa nya ark, tilldela filrättigheter, utveckla och implementera IMPORTRANGE-formeln, acceptera behörighet, ställa in formatering. Om strukturen eller formatet ändras måste detta göras manuellt för alla kalkylark.

Följande Google Apps-skript gör detta automatiskt. Om du kör init () -metoden en gång i masterbladet skapas alla slavblad automatiskt, rättigheter tilldelas och formler och formatering ställs in. Om data i huvudarket ändras speglas det automatiskt i slavbladet. Om strukturen på huvudarket ändras, kör du bara init () igen (tidigare ark uppdateras automatiskt).

82ba709df04366e65cb3a42f84f19631

Tillbaka