Czytaj prawa w Arkuszach Google

Podczas pracy z Arkuszami Google w arkuszu kalkulacyjnym można zdefiniować dokładne, oparte na użytkownikach reguły edycji arkuszy, kolumn i wierszy. Niestety nie ma sposobu, aby ograniczyć prawa do czytania. Byłoby to jednak bardzo pomocne w wielu scenariuszach. Więc pokazujesz swoim klientom tylko te bilety, które ich dotyczą, a pracownikom tylko projekty, nad którymi pracują.


Jednym z możliwych rozwiązań jest utworzenie tak zwanego arkusza wzorcowego i za pomocą IMPORTRANGE odczytanie z niego wybranych danych w jednym kierunku. Niestety oznacza to dużo pracy ręcznej: tworzenie nowych arkuszy, nadawanie praw do plików, opracowywanie i wdrażanie formuły IMPORTRANGE, akceptowanie uprawnień, ustawianie formatowania. Jeśli struktura lub format ulegną zmianie, należy to zrobić ręcznie dla wszystkich arkuszy kalkulacyjnych.

Poniższy skrypt Aplikacji Google robi to automatycznie. Jeśli raz wykonasz metodę init () w arkuszu wzorcowym, wszystkie arkusze podrzędne zostaną utworzone automatycznie, zostaną przypisane prawa oraz ustawione zostaną formuły i formatowanie. Jeśli dane ulegną zmianie w arkuszu głównym, zostaną one automatycznie odzwierciedlone w arkuszu podrzędnym. Jeśli struktura arkusza głównego ulegnie zmianie, po prostu wykonaj ponownie init () (poprzednie arkusze są automatycznie aktualizowane).

82ba709df04366e65cb3a42f84f19631

Plecy