Læs rettigheder i Google Sheets

Når du arbejder med Google Sheets , kan der defineres fine, brugerbaserede regler til redigering af regneark, kolonner og rækker i et regneark. Desværre er der ingen måde at begrænse læseretten på. Dette ville dog være meget nyttigt i mange scenarier. Så du viser kun dine kunder de billetter, der kun vedrører dem eller medarbejderne de projekter, de arbejder på.


En mulig løsning er at oprette et såkaldt mastersheet og ved hjælp af IMPORTRANGE at læse valgte data derfra i en retning. Desværre betyder det meget manuelt arbejde: Oprettelse af nye ark, tildeling af filrettigheder, udvikling og implementering af IMPORTRANGE-formlen, accept af tilladelse, indstilling af formatering. Hvis strukturen eller formatet ændres, skal dette gøres manuelt for alle regneark.

Følgende Google Apps-script gør dette automatisk. Hvis du udfører metoden init () en gang i mastearket, oprettes alle slaveark automatisk, rettigheder tildeles og formler og formatering indstilles. Hvis data ændres i masterarket, spejles det automatisk i slavearket. Hvis strukturen på masterarket ændres, skal du blot udføre init () igen (tidligere ark opdateres automatisk).

82ba709df04366e65cb3a42f84f19631

Tilbage