CI med GitHub Actions

Som ett alternativ till den högt värderade Travis CI har GitHub Actions också funnits tillgänglig sedan en tid tillbaka.Som ett kontinuerligt integrationsverktyg är det mycket väl integrerat på GitHub-kodplattformen och är nu mycket stabilt. GitHub-åtgärder är baserade på YAML-konfigurationsfiler placerade i arkivet där arbetsflödet ska köras.


Nedan finns en YAML-fil som räcker för att köra automatiserade tester vid nästa push, t ex baserat på PHPUnit och Jest i olika miljöer - även en integration av MySQL eller PostgreSQL (eller en av många andra åtgärder på Marketplace ). nej problem:

4130f4fc3ee978baafb1b24b7e623190

Alla pågående tester finns sedan på fliken "Åtgärder" i förvaret. Det fantastiska: GitHub Actions är helt gratis att använda för offentliga arkiv (för 2 000 minuter per månad). Om du vill experimentera lokalt i förväg rekommenderar vi att du använder aktverktyget , som även kan användas för att simulera löparna lokalt.

Tillbaka