CI với Tác vụ GitHub

Là một giải pháp thay thế cho Travis CI được đánh giá cao, GitHub Actions cũng đã có sẵn trong một thời gian. Là một công cụ tích hợp liên tục, nó được tích hợp rất tốt trên nền tảng mã GitHub và hiện rất ổn định. Tác vụ GitHub dựa trên các tệp cấu hình YAML được đặt trong kho lưu trữ nơi quy trình công việc sẽ chạy.


Dưới đây là tệp YAML soạn sẵn đủ để chạy thử nghiệm tự động trong lần đẩy tiếp theo, ví dụ: dựa trên PHPUnitJest trong các môi trường khác nhau - cũng như tích hợp MySQL hoặc PostgreSQL (hoặc một trong vô số hành động khác trong Thị trường ). không vấn đề:

4130f4fc3ee978baafb1b24b7e623190

Sau đó, tất cả các thử nghiệm đang chạy có thể được tìm thấy trong tab "Hành động" trong kho lưu trữ. Điều tuyệt vời: GitHub Actions hoàn toàn miễn phí sử dụng cho các kho lưu trữ công cộng (2.000 phút mỗi tháng). Nếu bạn muốn thử nghiệm cục bộ trước, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng công cụ hành động , công cụ này cũng có thể được sử dụng để mô phỏng người chạy cục bộ.

Trở lại