கிட்ஹப் செயல்களுடன் சிஐ

மிகவும் மதிப்புமிக்க டிராவிஸ் CI க்கு மாற்றாக, GitHub செயல்களும் சில காலமாக கிடைக்கின்றன, ஒரு தொடர்ச்சியான ஒருங்கிணைப்பு கருவியாக, இது GitHub குறியீடு இயங்குதளத்தில் மிகச் சிறப்பாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு இப்போது மிகவும் நிலையானது. GitHub செயல்கள் பணிப்பாய்வு இயங்க வேண்டிய களஞ்சியத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள YAML உள்ளமைவு கோப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.


கீழே உள்ள கொதிகலன் YAML கோப்பு, அடுத்த அழுத்தத்தில் தானியங்கு சோதனைகளை இயக்க போதுமானது, எ.கா. PHPUnit மற்றும் Jest அடிப்படையில் வெவ்வேறு சூழல்களில் - மேலும் MySQL அல்லது PostgreSQL இன் ஒருங்கிணைப்பு (அல்லது சந்தையில் உள்ள பல செயல்களில் ஒன்று) இல்லை. பிரச்சனை:

4130f4fc3ee978baafb1b24b7e623190

அனைத்து இயங்கும் சோதனைகளும் பின்னர் களஞ்சியத்தில் உள்ள "செயல்கள்" தாவலில் காணலாம். பெரிய விஷயம்: பொது களஞ்சியங்களுக்கு (மாதத்திற்கு 2,000 நிமிடங்களுக்கு) GitHub செயல்கள் முற்றிலும் இலவசம். நீங்கள் முன்பே உள்நாட்டில் பரிசோதனை செய்ய விரும்பினால், செயல் கருவியைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கிறோம், இது ஓட்டப்பந்தய வீரர்களை உள்நாட்டில் உருவகப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்படலாம்.

மீண்டும்