CI z akcjami GitHub

Jako alternatywa dla cenionego Travis CI od pewnego czasu dostępna jest także GitHub Actions.Jako narzędzie ciągłej integracji jest bardzo dobrze zintegrowane z platformą kodową GitHub i jest teraz bardzo stabilne. Akcje GitHub są oparte na plikach konfiguracyjnych YAML umieszczonych w repozytorium, w którym powinien działać przepływ pracy.


Poniżej znajduje się szablonowy plik YAML, który jest wystarczający do uruchomienia zautomatyzowanych testów przy kolejnym pushu, np. opartych na PHPUnit i Jest w różnych środowiskach - również integracja MySQL lub PostgreSQL (lub jedna z wielu innych akcji w Marketplace ). problem:

4130f4fc3ee978baafb1b24b7e623190

Wszystkie uruchomione testy można wtedy znaleźć w zakładce „Akcje” w repozytorium. Wspaniała rzecz: GitHub Actions jest całkowicie darmowy dla publicznych repozytoriów (przez 2000 minut miesięcznie). Jeśli chcesz wcześniej poeksperymentować lokalnie, zalecamy użycie narzędzia akt , którego można również użyć do symulacji biegaczy lokalnie.

Plecy