Byt namn på PDF-formulärfält i bulk

Om du som jag får problem med att byta namn på tusentals formulärfältnamn är JavaScript-konsolen som ingår i Acrobat perfekt. I detta kan du inte bara köra någon JavaScript-kod utan också få tillgång till allt innehåll i PDF-filen (inklusive formulärfält). Eftersom det inte finns någon egen funktion för att byta namn i JS API, kopieras formulärfälten med alla deras egenskaper och får ett nytt namn.


Konsolen måste först aktiveras i Acrobat under "Redigera> Inställningar ..." under "JavaScript":

Byt namn på PDF-formulärfält i bulk

Med "CTRL + J" aktiverar du JavaScript-felsökaren och väljer "Console" under "Display:". Om du vill köra någon JavaScript-kod anger du den, markerar den (detta är ett viktigt steg som de flesta glömmer) och kör den med "CTRL + ENTER". Resultatet visas då direkt nedanför:

Byt namn på PDF-formulärfält i bulk

Följande utdrag byter namn på alla formulärfält så att punkter (".") Ersätts av hash ("#"):

61cbdaf8b97fb21952e382d2e88d50d4

Skriptet kan hantera alla typer av formulärfält (inklusive kryssrutor och grupperade alternativknappar).

Byt namn på PDF-formulärfält i bulk

Tillbaka