Zbiorcza zmiana nazw pól formularzy PDF

Jeśli tak jak ja masz problem ze zmianą nazw tysięcy nazw pól formularzy, konsola JavaScript zawarta w programie Acrobat jest idealna. W ten sposób możesz nie tylko wykonać dowolny kod JavaScript, ale także uzyskać dostęp do całej zawartości pliku PDF (w tym pól formularzy). Ponieważ w API JS nie ma natywnej funkcji do zmiany nazwy, pola formularza są kopiowane ze wszystkimi ich właściwościami i otrzymują nową nazwę.


Konsolę należy najpierw aktywować w programie Acrobat w obszarze „Edycja> Ustawienia ...” w obszarze „JavaScript”:

Zbiorcza zmiana nazw pól formularzy PDF

Za pomocą „CTRL + J” aktywujesz debugger JavaScript i wybierasz „Konsolę” pod „Wyświetl:”. Jeśli chcesz wykonać jakikolwiek kod JavaScript, wpisujesz go, zaznaczasz (jest to ważny krok, o którym większość ludzi zapomina) i uruchamiasz klawiszem „CTRL + ENTER”. Wynik pojawia się bezpośrednio poniżej:

Zbiorcza zmiana nazw pól formularzy PDF

Poniższy fragment kodu zmienia nazwy wszystkich pól formularza, tak aby kropki („.”) Zostały zastąpione skrótami („#”):

61cbdaf8b97fb21952e382d2e88d50d4

Skrypt może obsługiwać wszystkie typy pól formularzy (w tym pola wyboru i zgrupowane przyciski radiowe).

Zbiorcza zmiana nazw pól formularzy PDF

Plecy