Wijzig de naam van PDF-formuliervelden in bulk

Als u, net als ik, de moeite krijgt om duizenden formulierveldnamen te hernoemen, is de JavaScript-console in Acrobat ideaal. Hierin kunt u niet alleen elke JavaScript-code uitvoeren, maar ook toegang krijgen tot alle inhoud in de PDF (inclusief formuliervelden). Aangezien er geen native functie is voor het hernoemen in de JS API, worden de formuliervelden met al hun eigenschappen gekopieerd en krijgen ze een nieuwe naam.


De console moet eerst worden geactiveerd in Acrobat onder "Bewerken> Instellingen ..." onder "JavaScript":

Wijzig de naam van PDF-formuliervelden in bulk

Met "CTRL + J" activeer je de JavaScript debugger en selecteer je de "Console" onder "Display:". Als u een JavaScript-code wilt uitvoeren, voert u deze in, markeert u deze (dit is een belangrijke stap die de meeste mensen vergeten) en voert u deze uit met "CTRL + ENTER". Het resultaat verschijnt dan direct hieronder:

Wijzig de naam van PDF-formuliervelden in bulk

Het volgende fragment hernoemt alle formuliervelden zodat punten (".") Worden vervangen door hashes ("#"):

61cbdaf8b97fb21952e382d2e88d50d4

Het script kan alle typen formuliervelden aan (inclusief selectievakjes en gegroepeerde keuzerondjes).

Wijzig de naam van PDF-formuliervelden in bulk

Terug