Skype Sfondi Blur

Skype ka një funksion të bukur, disi të fshehur: në rastin e transmetimeve të videos, sfondi mund të mjegullohet automatikisht duke klikuar në butonin e videos dhe funksionin " Blur my background ". Me ndihmën e inteligjencës artificiale, kjo funksionon me çdo aparat fotografik edhe pa informacione të thellësisë. E gjithë gjëja atëherë duket më profesionale dhe zbeh gjërat private ose të parëndësishme në sfond.


Në mënyrë që të arrihet një efekt i ngjashëm në të gjitha programet e tjera në të cilat përdoret kamera në internet, rekomandohen mjete të tilla si CyberLink PerfectCam dhe XSplit VCam .

Mbrapa