Làm mờ nền Skype

Skype có một chức năng khá hay và hơi ẩn: trong trường hợp truyền video, nền có thể được làm mờ tự động bằng cách nhấp vào nút video và sử dụng chức năng "Làm mờ nền của tôi ". Với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, tính năng này hoạt động với bất kỳ máy ảnh nào ngay cả khi không có thông tin về độ sâu. Toàn bộ sau đó trông chuyên nghiệp hơn và ẩn những thứ riêng tư hoặc không quan trọng trong nền.


Để đạt được hiệu ứng tương tự trong tất cả các chương trình khác sử dụng webcam, nên sử dụng các công cụ như CyberLink PerfectCamXSplit VCam .

Trở lại