Skype Background Blur

Skype عملکردی زیبا و تا حدودی پنهان دارد: در مورد انتقال ویدئو ، می توان پس زمینه را با کلیک روی دکمه ویدیو و عملکرد " Blur my background " به طور خودکار تار کرد. با کمک هوش مصنوعی ، این کار با هر دوربین حتی بدون اطلاعات عمق کار می کند. سپس همه چیز حرفه ای تر به نظر می رسد و موارد خصوصی یا غیر مهم را در پس زمینه پنهان می کند.


به منظور دستیابی به جلوه ای مشابه در سایر برنامه هایی که از وب کم در آنها استفاده می شود ، ابزارهایی مانند CyberLink PerfectCam و XSplit VCam توصیه می شود.

بازگشت