Laravel: Duke punuar me marrëdhënie elokuente

Laravel e bën komunikimin me bazën e të dhënave shumë më të lehtë me Eloquent. Kur punoni me Marrëdhënie Eloquent , kur thërrisni variabla dinamikë (me ndihmën e metodave magjike të PHP), duhet të keni parasysh se instancat e modeleve nuk pasqyrojnë ndryshime të reja, por ruhen përgjithmonë kur thirren për herë të parë.


Në shembullin vijues ai sillet ashtu siç pritej:

6d32588c32f080ef1896633f261e1e14

$ model-> col gjithmonë kthen vlerën e vjetër edhe pas ndryshimit (sepse vlera fillimisht u mor një herë me Model :: find (42) dhe më pas u ruajt). Nëse tani i drejtoheni një tabele tjetër të lidhur me $ model-> table_varur , mund të prisni që thirrja e saj e dytë të kthejë vlerën e re:

6d32588c32f080ef1896633f261e1e14

Ky nuk është gjithashtu rasti ( $ կախված_ tryezë = $ model-> tryezë në varësi cache gjithë tabelën e varur). Për të marrë një vlerë të tanishme, thirret funksioni i përcaktuar në mënyrë të qartë varet_tabela ():

6d32588c32f080ef1896633f261e1e14

Mbrapa