Laravel: Arbeta med vältaliga relationer

Laravel gör kommunikationen med databasen mycket enklare med Eloquent. När du arbetar med Eloquent Relationships , när du ringer till dynamiska variabler (med hjälp av de magiska metoderna för PHP), bör du vara medveten om att förekomsten av modellerna inte återspeglar nya ändringar utan lagras permanent när de först anropas.


I följande exempel beter sig det som förväntat:

6d32588c32f080ef1896633f261e1e14

$ model-> col returnerar alltid det gamla värdet även efter ändringen (eftersom värdet ursprungligen hämtades en gång med Model :: find (42) och sparades sedan). Om du nu adresserar en annan, ansluten tabell med $ modell-> beroende_tabell , kan du förvänta dig att dess andra samtal skulle returnera det nya värdet:

6d32588c32f080ef1896633f261e1e14

Detta är inte heller fallet ( $ beroende_tabell = $ modell-> beroende_tabell cachar hela den beroende tabellen). För att få ett aktuellt värde anropas den uttryckligen definierade funktionen dependant_table ():

6d32588c32f080ef1896633f261e1e14

Tillbaka