Ларавел: Чечен мамилелер менен иштөө

Laravel Eloquent менен маалымат базасы менен байланышты бир топ жеңилдетет. Eloquent Relationships менен иштөөдө динамикалык өзгөрмөлөрдү чакырганда ( PHPдин сыйкырдуу методдорунун жардамы менен) моделдердин нускалары жаңы өзгөрүүлөрдү чагылдырбай тургандыгын, бирок алар биринчи жолу аталып калганда туруктуу сакталаарын билишиңиз керек.


Төмөнкү мисалда ал өзүн күткөндөй алып жүрөт:

6d32588c32f080ef1896633f261e1e14

$ model-> col ар дайым өзгөргөндөн кийин да эски маанини кайтарып берет (себеби, башында Model :: find (42) менен бир жолу алынып, андан кийин сакталган). Эгер сиз башка, туташкан столго $ model-> depend_table менен кайрылсаңыз, анын экинчи чалуусу жаңы маани берет деп күтүүгө болот:

6d32588c32f080ef1896633f261e1e14

Бул дагы андай эмес ( $ depend_table = $ model-> dependant_table көз каранды таблицаны толугу менен кэштейт ). Учурдагы маанини алуу үчүн, анык аныкталган dependant_table () функциясы деп аталат:

6d32588c32f080ef1896633f261e1e14

Артка