Integroni skriptet dinamike me dhe pa HTTPS

Nëse përfshini skripte të pakriptuara në zonën <head> dhe thirrni një faqe me një çertifikatë ekzistuese SSL të koduar, këto skripta janë bllokuar dhe për këtë arsye nuk ekzekutohen. Nëse thjesht lini jashtë protokollin, të gjitha skriptet thirren automatikisht në formë të koduar nëse faqja e internetit mund të aksesohet përmes https: // - përndryshe e pakriptuar.


Për këtë përdoret në vend të kësaj

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>

e lehtë

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>

Gracka e vetme është të siguroheni që skenari mund të arrihet si me dhe pa https. Rastësisht, ky nuk është një hile, por sjellja specifikohet zyrtarisht në RFC 3986: "Identifikuesi Uniform i Burimeve (URI): Sintaksa e Përgjithshme" , në seksionin "4.2. Referenca relative ":

A relative reference that begins with two slash characters is termed a network-path reference; such references are rarely used.

Mbrapa