Integrera dynamiska skript med och utan HTTPS

Om du inkluderar okrypterade skript i <head> -området och ringer upp en sida med ett befintligt SSL-certifikat krypterat blockeras dessa skript och körs därför inte. Om du helt enkelt utelämnar protokollet anropas alla skript automatiskt i krypterad form om webbplatsen nås via https: // - annars okrypterad.


För detta använder man istället

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>

lätt

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>

Den enda fallgropen är att se till att manuset kan nås både med och utan https. För övrigt är detta inte ett knep, men beteendet specificeras officiellt i RFC 3986: "Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax" , i avsnitt "4.2. Relativ referens ":

A relative reference that begins with two slash characters is termed a network-path reference; such references are rarely used.

Tillbaka