Këshillë e shpejtë: Përfshini dosjen si makinë

Nëse dëshironi të arrini shpejt një dosje lokale nën Windows që e përdorni përsëri dhe përsëri, thjesht mund t'i caktoni letrën tuaj të diskut. Ekziston vetëm një rrugë e tërthortë përmes "Lidhni pajisjen me rrjetin", pasi nuk mund të specifikoni rrugën C: \ Përdoruesit \ David \ Shkarkimet, për shembull. Zgjidhja është e ashtuquajtura pjesë administrative e diskut, e cila ekziston si parazgjedhje për çdo dosje: Në shembullin e mësipërm, kjo do të ishte \\ localhost \ c $ \ Përdoruesit \ David \ Shkarkimet .


Mbrapa