Mẹo nhanh: Bao gồm thư mục làm ổ đĩa

Nếu bạn muốn nhanh chóng truy cập vào một thư mục cục bộ trong Windows mà bạn sử dụng nhiều lần, bạn có thể chỉ cần gán ký tự ổ đĩa cho nó. Chỉ có đường vòng qua "Kết nối ổ đĩa mạng" vì bạn không thể chỉ định đường dẫn C: \ Users \ David \ Downloads chẳng hạn. Như một giải pháp, hãy nhập cái gọi là chia sẻ quản trị của ổ đĩa, tồn tại theo mặc định cho mọi thư mục: Trong ví dụ trên, đây sẽ là \\ localhost \ c $ \ Users \ David \ Downloads .


Trở lại