نکته سریع: پوشه را به عنوان درایو وارد کنید

اگر می خواهید به سرعت به یک پوشه محلی در زیر ویندوز برسید که بارها و بارها از آن استفاده می کنید ، می توانید نامه درایو خود را به آن اختصاص دهید. فقط یک مسیر انحرافی از طریق "اتصال شبکه درایو" وجود دارد ، زیرا به عنوان مثال نمی توانید مسیر C: \ Users \ David \ Downloads را مشخص کنید. به عنوان یک راه حل ، به اصطلاح اشتراک اداری درایو را وارد کنید ، که به طور پیش فرض برای هر پوشه وجود دارد: در مثال بالا این \\ localhost \ c $ \ Users \ David \ Downloads خواهد بود.


بازگشت