Seritë e datave në Fletët e Google

Kur vizualizoni të dhëna në Google Sheets, ndeshet me problemin që boshtet \(x\) nuk mund të plotësojnë automatikisht boshllëqet që mungojnë në vlerat e tekstit (të tilla si në javët kalendarike). Për të zgjidhur problemin, dikush gjeneron një seri të vazhdueshme datash, numëron qelizat që ndodhin dhe pastaj vizualizon shumat kumulative.


Diagrami standard, i cili numëron numrin e vlerave që ndodhin, ka boshllëqet e përmendura (në shembull mungon java kalendarike "24/2020"):

Nëse dëshironi të krijoni një seri datash (midis një date fikse të fillimit dhe një dite në krahasim me sot), rekomandohet përdorimi i ARRAYFORMULA dhe ZEILE:

9d60612e712ab8d9ea16e760161ff89b

E njëjta gjë mund të bëhet për javët kalendarike (dhe, nëse është e nevojshme, për tremujorët dhe vitet):

9d60612e712ab8d9ea16e760161ff89b

Cell \(F1\) datën e fillimit dhe \(F2\) numrin e ditëve në krahasim me sot. Tani numërojmë vlerat e ndryshme të serive të datave të vazhdueshme:

9d60612e712ab8d9ea16e760161ff89b

Kjo lejon që diagrami i mësipërm të shfaqet pa ndonjë boshllëk:

Mbrapa