Datumserie i Google Sheets

När man visualiserar data i Google Sheets stöter man på problemet att \(x\) -axeln inte automatiskt kan fylla i de saknade luckorna i textvärden (t.ex. i kalenderveckor). För att lösa problemet genererar man en kontinuerlig serie av datum, räknar cellerna som förekommer och visualiserar sedan de kumulativa summorna.


Standarddiagrammet, som räknar antalet förekommande värden, har nämnda luckor (i exemplet saknas kalenderveckan "24/2020"):

Om du vill skapa en datumserie (mellan ett fast startdatum och en dag i förhållande till idag) rekommenderas användning av ARRAYFORMULA och ZEILE:

9d60612e712ab8d9ea16e760161ff89b

Detsamma kan göras under kalenderveckor (och vid behov även för kvartal och år):

9d60612e712ab8d9ea16e760161ff89b

Cell \(F1\) startdatum och \(F2\) antalet dagar i förhållande till idag. Nu räknar vi de olika värdena i den kontinuerliga dataserien:

9d60612e712ab8d9ea16e760161ff89b

Detta gör att ovanstående diagram kan visas utan några luckor:

Tillbaka