Google Sheetsтеги күндөр сериясы

Google Sheets маалыматтарын визуалдаштырууда, тексттин баалуулуктары үчүн ((календардык жума сыяктуу \(x\) огу автоматтык түрдө жетишпеген боштуктарды толтура албаган көйгөйгө туш болот. Маселени чечүү үчүн үзгүлтүксүз даталардын катарларын жаратып, өзүңүз пайда болгон уячаларды санап, андан кийин топтолгон суммаларды элестетип көрсөңүз болот.


Пайда болгон маанилердин санын эсептеген стандарттык диаграммада көрсөтүлгөн кемчиликтер бар (мисалда "24/2020" календардык жумасы жок):

Эгер сиз күндөрдүн катарларын жаратууну кааласаңыз (башталган күн менен бүгүнкү күнгө салыштырмалуу бир күндүн ортосунда), ARRAYFORMULA жана ZEILE колдонуу сунушталат:

9d60612e712ab8d9ea16e760161ff89b

Ушул эле нерсени календардык жумалар бою (жана, эгерде зарыл болсо, кварталдар жана жылдар бою) жасоого болот:

9d60612e712ab8d9ea16e760161ff89b

\(F1\) башталган күн жана \(F2\) бүгүнкү күнгө салыштырмалуу күндөрдүн саны камтылган. Эми биз үзгүлтүксүз даталар катарынын ар кандай маанилерин эсептейбиз:

9d60612e712ab8d9ea16e760161ff89b

Бул жогорудагы диаграмманы боштуксуз көрсөтүүгө мүмкүндүк берет:

Артка