Serie dat w Arkuszach Google

Podczas wizualizacji danych w Arkuszach Google pojawia się problem polegający na tym, że oś \(x\) nie może automatycznie wypełnić brakujących luk w wartościach tekstowych (na przykład w tygodniach kalendarzowych). Aby rozwiązać ten problem, generuje się ciągłe serie dat, liczy komórki, które się pojawiają, a następnie wizualizuje skumulowane sumy.


W standardowym diagramie zliczającym liczbę występujących wartości występują wspomniane luki (w przykładzie brakuje tygodnia kalendarzowego „24/2020”):

Jeśli chcesz wygenerować serię dat (między ustaloną datą rozpoczęcia a dniem względem dzisiejszego), zaleca się użycie ARRAYFORMULA i ZEILE:

9d60612e712ab8d9ea16e760161ff89b

To samo można zrobić dla tygodni kalendarzowych (i, jeśli to konieczne, również dla kwartałów i lat):

9d60612e712ab8d9ea16e760161ff89b

Komórka \(F1\) datę rozpoczęcia i \(F2\) liczbę dni w stosunku do dnia dzisiejszego. Teraz policzymy różne wartości ciągłej serii dat:

9d60612e712ab8d9ea16e760161ff89b

Pozwala to na wyświetlanie powyższego diagramu bez przerw:

Plecy