Mẹo nhanh: git status --r

Một quy tắc vàng trong vũ trụ git là: "Hãy cam kết sớm và thường xuyên". Nếu đêm dài hơn một chút hoặc nếu bạn chỉ muốn có cái nhìn tổng quan về tình hình hiện tại trên máy tính của riêng mình, thì lệnh sẽ đưa bạn

d8a38f92d0baa14f9d4568826c13ad46

"trạng thái git" cho tất cả các kho lưu trữ nằm trong thư mục hiện tại hoặc trong bất kỳ thư mục con nào và tích lũy các giá trị trong một tổng quan tốt đẹp:


Trở lại