Γρήγορη συμβουλή: κατάσταση git --r

Ένας χρυσός κανόνας στο σύμπαν git είναι: "Κάνε δεσμεύσεις νωρίς και συχνά". Εάν η νύχτα ήταν λίγο μεγαλύτερη ή αν θέλετε απλώς μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης στον υπολογιστή σας, η εντολή θα σας οδηγήσει

d8a38f92d0baa14f9d4568826c13ad46

"git status" για όλα τα αποθετήρια που βρίσκονται στον τρέχοντα φάκελο ή σε οποιονδήποτε υποφάκελο και συγκεντρώνει τις τιμές σε μια ωραία επισκόπηση:


Πίσω