نکته سریع: وضعیت git --r

یک قانون طلایی در جهان git این است: "مرتباً مرتباً مرتکب عمل شوید". اگر شب کمی طولانی تر بود یا فقط می خواهید یک نمای کلی از وضعیت موجود در رایانه شخصی خود داشته باشید ، این دستور شما را به شما می رساند

d8a38f92d0baa14f9d4568826c13ad46

"وضعیت git" برای همه مخازنی که در پوشه فعلی یا هر زیر پوشه هستند و مقادیر را در یک نمای خوب جمع می کند:


بازگشت