Kaynağı olmayan nesne

Bir gün göndericisi olmayan gizemli bir paket aldığınızı hayal edin. Merakla paketi açarsın ve kızına verdiğin yüzüğü bulursun. Yıllar sonra, nesneleri zamanda geriye göndermek için bir solucan deliği kullanabilen kişi odur. Bunu, bir zamanlar ona verdiğin yüzükle, sana gönderdiği bir pakete sarılı olarak yapıyor. Soru şu: yüzük nereden geliyor?


Geri