Into engenamsuka

Cabanga ukuthi ngolunye usuku uthola iphasela elingaqondakali elingenamthumeli. Unelukuluku lokwazi, uvula leli phakethe bese uthola indandatho oyinikeza indodakazi yakho. Emashumini eminyaka kamuva, uyena ongasebenzisa i-wormhole ukuthumela izinto ngesikhathi. Lokhu ukwenza ngendandatho owake wamnika yona, isongwe ngephasela akubhekise kuwena. Umbuzo uthi: iphumaphi indandatho?


Emuva